Utbildningar

EMI_7350Vi erbjuder bland annat kurser i styrelsearbete (från en tretimmars kvällskurs till längre insatser). Det finns även möjlighet att få utbildning i exempelvis marknadsföring och enklare bokföring. Hör av er till respektive kontor och berätta om era behov av utbildning, så får ni höra mer om vårt utbud.

Ungas entreprenörskap

Vi gör informationer, workshops och hela utbildningar i entreprenörskap. Vi vänder oss både till de som studerar och personal. Våra metoder är roliga, fartfyllda och involverar deltagarna. Att förverkliga idéer tillsammans med andra är en viktig hörnsten i det entreprenörskap vi arbetar med. Målet är inte nödvändigtvis att det ska bli företag utan att de som är med ska få en ökad förståelse för hur idéer kan bli verklighet, som företag, som förening eller i ett kompisgäng. Är du intresserad av att anlita oss som föreläsare workshop-hållare eller ta fram en entreprenörskapsutbildning för just er? Hör av dig!

DOKUMENT ATT LADDA NER!
Utbildningar i Västmanland
PDF om utbildningspaket inom bokföring, marknadsföring , arbetsgivaransvar samt styrelsearbete
Ready Set Go! (pdf) Kort om vårt utbildningskoncept riktade till skolor och företag