Socialt företagande

En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och kan. Kooperativt företagande ger fler chansen att använda sina egna resurser. De kan skaffa sig större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra. Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet.

Glada Hudik-modellensocialaforetag_puff

Glada Hudik-modellen är kraftfull i sin enkelhet. Modellen bygger på samordning och effektivt samarbete mellan myndigheter och sociala företag. Läs mer här

 

 

 

 

DOKUMENT ATT LADDA NER!

PDF-presentation om socialt företagande
Arbetsintegrerande Sociala Företag ASF_Coompanion
Affärsplan speciellt anpassad för sociala företag
En ny broschyr för projektet Steget till Eget

INTRESSANTA LÄNKAREMI_9854
www.skoopi.coop intresseorganisation för arbetsintegrerande socialt företagande
www.sofisam.se
om sociala företag i samverkan med bl.a. Skoopi, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
www.tillvaxtverket.se här hittar du utlysningar, filmer om socialt företagande och mycket annat
www.arbetsformedlingen.se har förutom platsbanken senast uppdaterad information om olika ersättningar kopplat till det sociala företagandet
www.forsakringskassan.se har också senast uppdaterad information om olika ersättningar och bidrag kopplat till det sociala företagande
coompanion.se på vår egen nationella sida finns bra information om socialt företagande

Några exempel på sociala företag
kooptjanst.se ett exempel på ett större socialt företag verksamt i mellersta Sverige
www.accessum.se ett exempel på ett mindre socialt företag med verksamhet inom tillgänglighet och digitalisering i Västerås
www.stromsbacka.se ett exempel på socialt företag inom återvinning i Sala
www.guide2give.com ett exempel på socialt företag med internationell verksamhet i liten skala. Västerås/Uganda
www.samteam.se socialt företag som arbetar med integration, rehabilitering, coachning och jämställdhet i Västerås

Ta även kontakt med respektive kommun för mer info om eventuell samarbete.

FILMER OM SOCIALT FÖRETAGANDE
Filmer om samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och arbetsintegrerat socialt företagande. (Tillväxtverket)
Bönorna i handen
Orangeriet 2
Cykelverkstan- en del av Sörmlandskooperativen