RSG -Ready Set Go!

Ungas entreprenörskap

Hur tar man steget från att vara intresserad av entreprenörskap till att konkret jobba fram säljbara idéer?  Coompanion håller workshops för unga vuxna (16-30 år) som får öva upp sin förmåga att omsätta egna talanger, drömmar och kompetenser till affärskoncept. Metoden heter Ready Set Go.

Kontakta Johan för mer information: johan.larsson@coompanion.se

rsg_ex_f2f1f1