Om kooperation

nycklarna

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka. Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar
Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer
De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.
Principerna hittar du här

Korta fakta

  • Ekonomisk förening har länge ökat snabbare i antal än andra företagsformer. År 2012 var ett rekordår, nyregistreringen av ekonomiska föreningar ökade då med 21 procent jämfört med 2011.
  • Kooperativ har hög överlevnadsförmåga. Av de ekonomiska föreningar som startade 2001 var 46 procent fortfarande verksamma tio år senare. Och 86 procent av de som startades 2009 var aktiva även efter två år.
  • Nya kooperativa företag bildas framför allt i kultur-, nöjes- och kommunikationsbranschen. Men även inom vård, skola och omsorg startas många kooperativ.
  • Kooperativtätheten är störst på glesbygden och i kommuner som satsar på turism- och besöksnäringen. Men under de senaste tio åren har flest kooperativa företag startats i Göteborgsområdet och i Stockholm.
  • Många kooperativ klarar målet om jämställdhet i företagsstyrelser, alltså att det i styrelsen ska finnas minst 40 procent av vardera kön.