Månadens företag!

I januari 2014 startade vi på Coompanion Västmanland ett webbutskick som vi kallar “Månadens företag”. Anledningen var att vi ville på ett enkelt och intressant sätt förmedla information om de företag vi hjälper i olika situationer. Vissa av företagen har haft endast någon enstaka kontakt med oss medan andra har vi haft återkommande kontakter med under flera års tid. Det kan röra sig om nystartade eller etablerade företag som vi tycker förtjänar extra uppmärksamhet.

Här ligger tidigare “Månadens företag” i omvänd kronologisk ordning! (nyast först):

Månadens företag AUGUSTI 2014: Karbenningbygdens förskola

Månadens företag JUNI 2014: Lamech

Månadens företag MAJ 2014: Strömsbacka återvinning

Månadens företag APRIL 2014: Smaka på Västmanland

Månadens företag MARS 2014: Societe för konst, scenkonst & kultur i Västerås

Månadens företag FEBRUARI 2014: Gycklargruppen Trix

Månadens företag JANUARI 2014: GG Media