Företagssamverkan

Utveckla ditt företag tillsammans med andra! Att dela lokaler, marknadsföra sig gemensamt och paketera produkter och tjänster tillsammans är exempel på företagssamverkan. Samverkan ger förutsättningar för tillväxt, lokal service, nya produkter och tjänster, och gör att också mindre företag kan ta hem affärer tillsammans. Coompanion berättar om vad de kan bidra med för att komma igång med samverkan och om projektet Företaga tillsammans.