Finansiering

En stor del av rådgivningen går av naturliga själ ut på att hitta finansieringsmöjligheter och alternativa lösningar. Vi på Coompanion hjälper er med detta. Kolla gärna igenom nedanstående möjligheter i samband med en eventuell rådgivning.

 

Innovationscheckarinnovationscheck_stilla

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?
Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.
Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

LÄS MER OCH ANSÖK HÄR!

 

Mikrofonden – hjälp med finansiering (endast Örebro län)Mikrofonden-logga
Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utveckling av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Mikrofonden i Örebro län hjälper till med finansiering vid start och utveckling av verksamheter inom den sociala ekonomin i Örebro län.
Mikrofonden i Örebro län förmedlar kapital och kompetens till verksamheter inom den sociala ekonomin i Örebro län. Fonden finansieras av offentliga, privata och sociala ekonomins organisationer.
För vem?
Föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund, lokala utvecklingsgrupper m. fl. inom den sociala ekonomin i Örebro län.

DOKUMENT ATT LADDA NER
Mikrofonden_Örebro

FILMER
Barbro Östling kort om upphandling (tips för företag inom idéburen vård och omsorg)

INTRESSANTA LÄNKAR
www.lansstyrelsen.se information om olika ekonomiska stöd
www.tillvaxtverket.se utlysningar samt information om olika ekonomiska stöd
www.almi.se kan förutom rådgivning ge lån och riskkapital i form av bl.a. konsultcheckar och innovationsstöd
www.vinnova.se utlysningar och ekonomiskt stöd från statlig myndighet för forskning och utveckling
www.arvsfonden.se bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
www.jordbruksverket.se om finansiering på landsbygden
www.esf.se Europeiska Socialfonden finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser
www.jak.se rikstäckande bank för räntefri in- och utlåning
www.ekobanken.se bank för verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden
www.indiegogo.com en av de större crowdfunding-sidorna
www.kickstarter.com en av de större crowdfunding-sidorna
www.fundedbyme.com en av de större crowdfunding-sidorna
www.crowdculture.se crowdfunding inom kreativa näringar i kombination med offentliga bidrag

För andra former av ekonomiska stöd, exempelvis föreningsbidrag, kan det också gå att söka via landsting eller kommun (se regional hemsida)