Fibernät på landsbygden

När skolan, posten och affären på en liten ort hotas av nedläggning kan lokala utvecklingsgrupper, ekonomiska föreningar och bygdebolag vända utvecklingen. En ekonomisk förening öppnar nya möjligheter för ett socialt företagande som gagnar byns gemenskap och sociala liv utan krav på ekonomisk avkastning. Coompanion vägleder i uppstart och drift av föreningar som får landsbygden att leva.

Behöver ni själva ordna ett väl fungerande bredband i ert samhälle, då LB_EMI_6885ska ni också vända er till Coompanion. Redan här på vår hemsida har ni tillgång till vår “Handbok för fibernätsföreningar”.

DOKUMENT ATT LADDA NER!
Handbok för fibernätsföreningar version 2.1

INTRESSANTA LÄNKAR
www.lansstyrelsen.se om ekonomiskt stöd och information
www.pts.se Post och Telestyrelsen arbetar för bredband för alla
www.jordbruksverket.se  om ekonomiskt stöd och information
www.slu.se Sveriges Lantbruksuniversitet om landsbygdsutveckling
www.ec.europa.eu om prioriteringar inom EU

Ta även kontakt med respektive kommun för mer info om eventuell samarbete.