Coompanion Västmanlands styrelse!

Ulrica Persson, Socionom och entreprenör
EMI_0646Tröttnade för ett antal år sedan på att inom socialtjänst och psykiatri försöka ta hand om utanförskapets konsekvenser. Driver därför istället ett icke vinstdrivande aktiebolag inom bla fastighetsskötsel och träindustri där också människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden ges möjlighet till anställning. Företaget har idag ca 10 anställda.

“Jag brinner för kooperationens möjligheter att tillsammans göra gott för samhället.”

 

 

Hans Jansson, Idrottskonsulent (landstingsråd)

hans150x150Hans har huvudsakligen arbetat inom offentliga sektorn eller på arbeten finansierade med allmänna medel. Han har t.ex. arbetat på fritidsgårdar, Invandrarverket, Projekt inom Västerås Stad samt som idrottskonsulent för handikappidrotten i länet. Har varit fritidspolitiker i landsting och kommun, har fördelen att få verka som landstingsråd under denna mandatperiod. Hans ansvarsområden är Regional frågor och forskning och utveckling, han sitter dessutom i ALMI Mälardalens styrelse.

“Erfarenhet i att arbeta med och förstå så kallade “utsatta gruppers” situation. Vet ej om det är en tillgång eller belastning, men vill gärna se saker hända och gärna igår.”

Nina von Krusenstierna, egen företagare, NKV Sweden AB

nina150x150Nina är rymdingenjör och arbetar med projektledning och affärsutveckling. Hon leder uppdrag inom olika branscher: tåg, rymd, flyg och internationella projekt, bland annat inom utbildning, samarbete och utveckling. Nina är entreprenör och uppfinnare och har en patentsökt uppfinning. Nina har styrelseerfarenhet från Vetenskapsakademin, Västra Mälardalen i Samverkan och ÅAC Aerospace.

“Att tänka nytt (innovativt) och utveckla, är några av våra starka drivkrafter. Om vi samarbetar så blir resultatet optimerat – därför är kooperativ något vi vill uppmuntra!”

 

Mats Engström, Föreningssamordnare Region Öst Bostad

mats150x150Mats Engström, föreningssamordnare. Mats har en bakgrund i byggbranschen. Idag arbetar Mats som föreningssamordnare i Riksbyggen.

”Anser att den kooperativa företagsformen är den bästa företagsformen för att lösa människor behov”.

 

.

 

Monica Stolpe-Nordin avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland

EMI_0674Monica har en bakgrund som egen företagare inom lantbruksnäringen, startade på 80-talet länets första kooperativa dagis ”Busvisslan”. Har arbetat på LRF lantbrukarnas riksförbund, riksdagskansliet samt Centerpartiets riksorganisation. Arbetar idag som chef för SV Västmanland och fritidspolitiker i Västerås kommun och är 2:e vice ordförande i Miljö och konsumentnämnden.

“Jag har lång erfarenhet av kooperativt företagande, den sociala ekonomin och mitt engagemang för dom kooperativa frågorna är stort.”


Annika Lind, pedagog på Västerås Folkhögskola

annika_0602

Annika har främst arbetat inom de kreativa näringarna. Village och Culturen är väl några ställen där ni kan ha träffats. Hon älskar att gå från ide´till genomförande men förvaltning är ingen styrka.

” Jag gillar annorlunda, olika, att få tänka utanför ramen. Det passar bra när det gäller företagande tillsammans.”


 

Tohbbe Lindblom, egenföretagare

EMI_0680Tohbbe har tillbringat största delen av sitt yrkesverksamma liv med att lösa dataproblem. Sedan starten av det egna företaget Kreativitetsverket år 2002 har arbetet förskjutits mer och mer över till entreprenörskap, projekt och engagemang inom den sociala ekonomin.

“Hoppas att min arbets- och livserfarenhet kan komma till nytta. Följer utvecklingen av informationstekniken med stort intresse och delger gärna andra mina tankar och idéer. Innovativt tänk.”

 

 

Ib Gyllinger, VD i Accessum ek. för.

EMI_0610

Ib har tidigare arbetat som  Maskiningenjör, PC-samordnare, Fotograf och arbetsledare för digitaliseringsarbete. Är nu delägare och ledare i ett soc. företag som anställer personer med funktionsnedsättningar. Arbetet i företaget är inriktat mot digitalisering och besiktning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.

“Jag har mycket idéer  och är insatt i småföretagarens situation och vad det är att driva ett socialt företag. Har egna rörelsehinder och brinner för att samhället skall bli tillgängligt för alla och kan förhoppningsvis öka  den kompetensen i Coompanion Västmanlands styrelse.”

Per Carlesson, administrativ chef

EMI_0642

Per har en bakgrund som kommunsekreterare och fastighetsskötare. Idag arbetar Per som Administrativ chef inom tekniska kontoret i Köpings kommun.

“Att på ett balanserat sätt driva på utvecklingen för demokratiskt företagande, är något jag verkar för.”