Nominera till Årets Kooperativ i Västmanland

Kooperativ kan nomineras av sig själva och av andra. Nomineringen ska vara Coompanion Västmanland tillhanda senast xx.
Motivera nomineringen! Maila nomineringen till Johan Larsson på Coompanion Västmanland och ange ”nominering” i ämnesraden.

 

Vad utmärker Årets Kooperativ?

  • Årets Kooperativ kan den verksamhet bli som gör nytta för sina medlemmar och tillför sin omvärld ett mervärde som kan gälla mijövinster, social trygghet eller på annat sätt utmärker sig som en ansvarstagande ekonomisk verksamhet.
  • Årets Kooperativ har naturligtvis ordning på sin ekonomi och fungerar demokratiskt.
  • Årets Kooperativ slår sig inte till ro utan arbetar hela tiden för att förstärka dessa delar, från medlemsnytta till framgångsrik ekonomisk verksamhet och samhällsansvar.

 

Juryn för årets kooperativ

Juryn är inte helt utsedd än.

 

Vad får Årets Kooperativ i Västmanland?illustration_arets_koop

Det kooperativ som utses till Årets Kooperativ i Västmanland, får en prissumma på (?) kr, samt kommer att vara Västmanlands nominering till Årets Kooperativ Sverige 2015. En utmärkelsen funnits nationellt sedan 2007.

 

Årets kooperativ i Västmanland kommer att motta sitt pris i samband med Coompanion Västmanlands årsstämma.